אחריות מורחבת 5 שנים – ייחודי לרכב נתניה


אחריות מורחבת

האחריות תחל עם סיום האחריות הרגילה ותהיה בתוקף עד להיות הרכב בן 5 שנים (60 חודשים) מתאריך המסירה,
כפי שמופיע ברישיון הרכב, או בהצטבר מרחק נסיעה של 160,000 ק"מ – האירוע שחל ראשון מביניהם.

האחריות אינה כוללת כשל כתוצאה מנזק תוצאתי ***

* כשל – תקלה באחת ממערכות הרכב. לדוגמה: משאבת מים שכשלה, ידית אורות שכשלה וכד'.

** שבר – אירוע תאונתי הגורם לצורך בתיקון הרכב. לדוגמה: שבר בפנס, עבודות פחחות וכד'.

*** נזק תוצאתי – לדוגמה: איבוד מים כתוצאה מחור זעיר במצנן מים והמשך נסיעה עד כדי כשל כללי למנוע כתוצאת מרתיחה.

האחריות המורחבת ניתנת על ידי רכב נתניה, סוכנות משנה טויוטה, ובאחריותה הבלעדית.